DCSIMG Polisi Preifatrwydd a Chwcis | Patagonia 150

Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Polisi Preifatrwydd 

Darperir gwefan Patagonia 150 gan British Council Cymru. Rydym yn ystyried y gwaith o drin gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfreithlon yn rhan bwysig o'n gweithrediadau llwyddiannus, yn ogystal â chadw cyfrinachedd o ran ein cleientiaid. 

Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd llawn y British Council sy'n cwmpasu'r DU (yn Saesneg).

 

Polisi Cwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan rydych yn cydsynio â'i defnydd o gwcis. Cewch ragor o wybodaeth isod.

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach a gaiff eu storio gan eich porwr gwe (e.e. Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox) ar eich cyfrifiadur, eich tabled neu'ch ffôn symudol er mwyn galluogi swyddogaethau ar wefan (storio dewisiadau defnyddwyr, er enghraifft).

Sut mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis?

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwci i gofnodi a yw porwr defnyddiwr wedi'i alluogi i ddefnyddio Javascript, sy'n adnodd gwefan cyffredin ar gyfer darparu rhyngweithgarwch megis animeiddio elfennau o dudalennau e.e. eu hymdoddi a'u pylu. Mae'r cwci yn faner ie/na syml ac nid yw'n cynnwys unrhyw ddata personol. Mae'r wefan hon hefyd yn defnyddio Google Analytics. Mae Google Analytics yn adnodd sy'n ei gwneud yn bosibl i ddadansoddi ymddygiad defnyddwyr ar wefan er mwyn helpu perchennog gwefan i ddarparu’r profiadau gorau ar gyfer defnyddwyr. Mae Google Analytics yn cynhyrchu cwcis sy'n nodi a ydych wedi ymweld â'r wefan o'r blaen, pa dudalennau rydych yn ymweld â hwy ac ati. Ni ellir defnyddio'r cwcis hyn i adnabod unigolion; fe'u defnyddir at ddibenion ystadegol yn unig ac nid ydynt byth yn dangos unrhyw wybodaeth gyfrinachol. Dim ond perchennog y wefan, darparwr y wefan (Tincan) a'r tîm perthnasol yn Google a all weld y data.

Mae'r wefan hon yn cynnwys swyddogaethau i ryngweithio â gwefannau cyfryngau cymdeithasol megis Facebook, Twitter a Disqus ac mae'n defnyddio gwasanaethau Share This sy'n ei gwneud yn bosibl i ryngweithio ag amrywiaeth eang o wefannau cyfryngau cymdeithasol trydydd parti. Dylech fod yn ymwybodol y gall y gwefannau hynny osod cwcis pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon. Er mwyn cael rhagor o fanylion gweler polisïau preifatrwydd y gwasanaethau dan sylw.

Mae gan y wefan hon gynnwys fideo/sain o You Tube neu Vimeo. Dylech fod yn ymwybodol y gall y gwefannau hynny osod cwcis tra byddwch yn defnyddio'r wefan hon. Er mwyn cael rhagor o fanylion gweler polisïau preifatrwydd y gwasanaethau dan sylw.

Gallwch gyfyngu neu atal y cwcis a ddefnyddir gan y wefan gan ddefnyddio gosodiadau eich porwr ond bydd hyn yn effeithio ar eich profiad o ddefnyddio'r wefan. Dylai'r swyddogaeth Help o fewn eich porwr ddweud wrthych sut i wneud hyn.

Fel arall, gallwch fynd i'r safle www.aboutcookies.org sy'n rhoi cyfarwyddiadau ar sut i atal cwcis ar bob prif borwr. Mae'r wefan hon hefyd yn esbonio sut y gallwch ddileu cwcis sydd eisoes wedi'u storio ar eich cyfrifiadur yn ogystal â gwybodaeth gyffredinol am gwcis.