DCSIMG Trawsffurfio warws gwlân yn neuadd gyngerdd ar gyfer y dyfodol | Patagonia 150

Trawsffurfio warws gwlân yn neuadd gyngerdd ar gyfer y dyfodol

Ym mis Hydref 2015, bu Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (BBC NOW) yn ymweld â Thalaith Chubut, Patagonia fel rhan o ddathliadau Patagonia 150.

Bu’r arweinydd Grant Llewellyn a’r delynores enwog Catrin Finch yn cyflwyno gweithdai a dosbarthiadau meistr i ysgolion lleol, grwpiau cymunedol a cherddorfeydd lleol ym Mhorth Madryn, Rawson, Trelew, Trevelin, Esquel a Gaiman.

Uchafbwynt eu hymweliad oedd dwy gyngerdd gala yn Nhrelew, yn y Predio Ferial, sef hen warws gwlân a gafodd ei drawsffurfio yn neuadd gyngerdd yn arbennig ar gyfer cyngherddau BBC NOW. Un enghraifft o waddol Patagonia 150 yw’r Predio Ferial fydd yn gartref i Eisteddfod flynyddol Chubut.

Y gerddorfa oedd y prif ysgogydd tu ôl i ddatblygiad y warws ac mae’n falch i adael etifeddiaeth barhaol ar gyfer cerddoriaeth a’r celfyddydau yn y rhanbarth.

Rheolwyd y daith gan Intermusica ac ni fyddai wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth British Council Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, British Council Ariannin, BBC Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Llysgenhadaeth Prydain - Buenos Aires a Llywodraeth Cymru.

Ystadegau Taith Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC o Dde America

  • 17,171 milltir mewn tair wythnos
  • 260 offeryn
  • 6 cyngerdd mewn chwe gwlad
  • 1,000 o blant a fu’n cymryd rhan mewn 29 ysgol a gweithdai cymunedol
  • 5 gweithdy gyda cherddorfeydd cymunedol a’r ieuanc workshops

 

​Llun © BBC/Feldman