DCSIMG Addysgu’r genhedlaeth nesaf am Y Wladfa | Patagonia 150

Addysgu’r genhedlaeth nesaf am Y Wladfa

Fe wnaeth Patagonia 150 ysbrydoli pecyn addysg tairieithog am hanes y Cymry ym Mhatagonia, ac mae athrawon yn dal i’w ddefnyddio wrth ddysgu eu dosbarthiadau am Y Wladfa. 

Mae’r adnodd hwn ar gael yn rhad ac am ddim yn Gymraeg, Sbaeneg a Saesneg, ac mae wedi cael ei ddylunio ar gyfer disgyblion CA2 a CA3. Mae gan y pecyn chwe thema: Cyflwyno Patagonia a Chymru; Sefydlu’r Wladfa; Bywyd Gwyllt; Bwyd; Diwylliant; a Chwaraeon. Bydd pawb sydd â diddordeb yn Y Wladfa a Phatagonia, nid yn unig plant, yn ei ganfod yn ddiddorol!

Yn ystod cyfweliad ar y rhaglen teledu Cymraeg Heno, dywedodd yr Arglwydd Dafydd Wigley fod darparu deunyddiau addysgol yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y ‘genhedlaeth nesaf yn parhau i fod yn ymwybodol o’r cysylltiad hwn’.

Comisiynwyd y pecyn gan Lywodraeth Cymru a chafodd ei gynhyrchu gan un o brif gyhoeddwyr llyfrau a gemau addysgol, @ebol. Arweiniwyd cynhyrchiad y pecyn gan Gymdeithas Cymru-Ariannin, sydd wedi meithrin cysylltiadau rhwng Y Wladfa a Chymru ers 1939.