DCSIMG Diolchiadau | Patagonia 150

Diolchiadau

Logo Patagonia 150

Eurig Roberts

Ffotograffau

Raúl Comes a Daniel Hughes (Dyffryn Camwy) 

Marcelo Roberts (Cymuned yr Andes)

British Council/Mat Wright

British Council Cymru Tîm Patagonia 150

Gofynodd Llywodraeth Cymru i British Council Cymru gydlynu dathliadau 150 mlwyddiant yng Nghymru, a datblygwyd y wefan hon fel rhan o’r prosiect. Pe byddech yn dymuno dweud wrthym ni am sut byddwch yn ymuno yn y dathlu, neu os ydych eisiau rhannu eich barn am y wefan, gwnewch hynny drwy y hashnod #patagonia150 neu gyfeiriad e-bost Patagonia 150

Walter Ariel Brooks - Cydlynydd prosiect Patagonia 150

Alison Cummins - Rheolwr Cyfathrebu a Cysylltiadau Cyhoeddus

Lyndsey Halliday - Swyddog Cefnogi Prosiect, Gweinyddiaeth a Cyfathrebu

Edmund Thomas - Swyddog Cymorth Prosiect