DCSIMG Dathliad Patagonia 150 | Patagonia 150

Dathliad Patagonia 150

Yn 2015 byddwn yn dathlu 150 o flynyddoedd ers sefydlu'r Wladfa, lle ymsefydlodd y Cymry ym Mhatagonia.

Sefydlwyd y Wladfa yn 1865, pan hwyliodd o gwmpas 160 o bobl o wahanol rannau o Gymru ar y Mimosa ac ymsefydlu yn Nyffryn Camwy, yn Ne'r Ariannin.

Bydd Patagonia 150 yn dathlu pen-blwydd yr ymsefydlu a'r cysylltiadau sy'n bodoli heddiw rhwng Cymru a Phatagonia. 

Mae sefydliadau ym Mhatagonia a Chymru yn trefnu nifer o ddigwyddiadau i nodi'r dathliad ac er mwyn atgyfnerthu'r cysylltiadau rhwng y ddwy gymuned.

Am fwy o wybodaeth am y cynunedau Cymreig yn nhalaith Chubut a'r digwyddiadau sydd ar y gweill i ddathlu 150 mlwyddiant y Wladfa, ewch i'r tudalennau gwe canlynol: 

Pwyllgor yr Andes | Pwyllgor Dathlu 150 Mlwyddiant y Wladfa

Gofynnod Llywodraeth Cymru i British Council Cymru gydlynu'r dathliadau yng Nghymru ac mae'n gweithio gyda nifer o bartneriaid i sicrhau bod Patagonia 150 yn cael ei ddathlu yng Nghymru a Phatagonia. 

Bydd Patagonia 150 yn gyfle gwych i ddathlu'r diwylliant Cymreig yng Nghymru a'r Ariannin - rhannwch eich digwyddiadau dathlu ar gyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod #Patagonia150 a bydd eich cofnodion yn ymddangos yn ein hwb cyfryngau cymdeithasol.

Llun: Raúl Comes